International seminar on Islam in Southeast Asia, Jakarta, November 15-18, 1982 text Jakarta Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah 1986 ind Religion